WIFI INTERNET

WIFI 15Mbit

10 mesačne
 • Pripojenie pre domácnosť s rýchlosťou až 15/3 Mbit/s
 • od 33,00€ zriaďovací poplatok

WIFI 20Mbit

13 mesačne
 • Pripojenie pre domácnosť s rýchlosťou až 20/5 Mbit/s
 • od 33,00€ zriaďovací poplatok

WIFI 30Mbit

17 mesačne
 • Pripojenie pre domácnosť s rýchlosťou až 30/8 Mbit/s
 • od 99,00€ zriaďovací poplatok

WIFI 50Mbit

25 mesačne
 • Pripojenie pre domácnosť s rýchlosťou až 50/10 Mbit/s
 • od 99,00€ zriaďovací poplatok

Dátový limit je 500 GB na mesiac.
Všetky uvedené ceny sú s DPH.
 Ďalšie možnosti pripojenia a ich ceny si viete prezrieť v našom cenníku.

OPTICKÝ INTERNET

OPTIKA 20Mbit

10 mesačne
 • Pripojenie pre domácnosť s rýchlosťou až 20/3 Mbit/s
 • od 33,00€ zriaďovací poplatok

OPTIKA 70Mbit

13 mesačne
 • Pripojenie pre domácnosť s rýchlosťou až 70/8 Mbit/s
 • od 33,00€ zriaďovací poplatok

OPTIKA 100Mbit

17 mesačne
 • Pripojenie pre domácnosť s rýchlosťou až 100/12 Mbit/s
 • od 33,00€ zriaďovací poplatok

OPTIKA 300Mbit

25 mesačne
 • Pripojenie pre domácnosť s rýchlosťou až 300/20 Mbit/s
 • od 33,00€ zriaďovací poplatok

Dátový limit je 1200 GB na mesiac.
Všetky uvedené ceny sú s DPH.
 Ďalšie možnosti pripojenia a ich ceny si viete prezrieť v našom cenníku.

Mapa pokrytia

WIFI INTERNET

OPTICKÝ INTERNET