WIFI INTERNET

WIFI 15Mbit

kvalitné wifi pripojenie
12 mesačne
 • rýchlosť sťahovania
  15 Mbit/s
 • rýchlosť odosielania
  3 Mbit/s
 • zriaďovací poplatok 33,00 EUR
 • bez viazanosti

WIFI 20Mbit

kvalitné wifi pripojenie
15 mesačne
 • rýchlosť sťahovania
  20 Mbit/s
 • rýchlosť odosielania
  5 Mbit/s
 • zriaďovací poplatok 33,00 EUR
 • bez viazanosti
obľÚbený

WIFI 30Mbit

kvalitné wifi pripojenie
17 mesačne
 • rýchlosť sťahovania
  30 Mbit/s
 • rýchlosť odosielania
  8 Mbit/s
 • zriaďovací poplatok 99,00 EUR
 • bez viazanosti

WIFI 50Mbit

kvalitné wifi pripojenie
25 mesačne
 • rýchlosť sťahovania
  50 Mbit/s
 • rýchlosť odosielania
  10 Mbit/s
 • zriaďovací poplatok 99,00 EUR
 • bez viazanosti

Dátový limit FUP pre wifi je 1000 GB na mesiac.
Všetky uvedené ceny sú s DPH.
Pri záujme o garantované linky si pozrite balíky pre firmy.
 Ďalšie možnosti pripojenia a ich ceny si viete prezrieť v našom cenníku.

OPTICKÝ INTERNET

OPTIKA 20Mbit

kvalitné optické pripojenie
12 mesačne
 • rýchlosť sťahovania
  20 Mbit/s
 • rýchlosť odosielania
  3 Mbit/s
 • zriaďovací poplatok 33,00 EUR
 • bez viazanosti

OPTIKA 60Mbit

kvalitné optické pripojenie
15 mesačne
 • rýchlosť sťahovania
  60 Mbit/s
 • rýchlosť odosielania
  8 Mbit/s
 • zriaďovací poplatok 33,00 EUR
 • bez viazanosti
obľÚbený

OPTIKA 100Mbit

kvalitné optické pripojenie
17 mesačne
 • rýchlosť sťahovania
  100 Mbit/s
 • rýchlosť odosielania
  12 Mbit/s
 • zriaďovací poplatok 99,00 EUR
 • bez viazanosti

OPTIKA 300Mbit

kvalitné optické pripojenie
25 mesačne
 • rýchlosť sťahovania
  300 Mbit/s
 • rýchlosť odosielania
  20 Mbit/s
 • zriaďovací poplatok 99,00 EUR
 • bez viazanosti

Dátový limit FUP pre optiku je 2000 GB na mesiac.
Všetky uvedené ceny sú s DPH.
Pri záujme o garantované linky si pozrite balíky pre firmy.

 Ďalšie možnosti pripojenia a ich ceny si viete prezrieť v našom cenníku.

Mapa pokrytia

WIFI INTERNET

OPTICKÝ INTERNET